O nas

CIXI LI YE ELECTRONICS CO., Z dobrym transportem, który zosta? zlokalizowany na bok góry CiXi Hangzhuo-Bay Bridge.A tylko 50 km od Ningbo. Firma powsta?a na pocz?tku 2004 roku i specjalizuje si? w projektowaniu i produkcji bloczków zaciskowych. Z??cze i pi?? elementó...

Biznes

Firma przesz?a certyfikacj? systemu jako?ci ISO9001-2000.
G?ównymi produktami s?: bloki zaciskowe PCB, bloki zacisków wtykowych, zaciski ?rubowe, tradycyjne zaciski końcowe, i tak dalej.
Szeroko stosowany w sprz?cie komunikacyjnym, oprzyrz?dowaniu, komputerach, sterowanych programowo programach, alarmach, prostownikach, windach, urz?dzeniach gospodarstwa domowego i innych dziedzinach.

01

Personel

Firma posiada wysokiej jako?ci zespó? pracowników i profesjonalny projekt CAD, z wieloletnim do?wiadczeniem w rozwoju ??cznika bloku terminali, ma kilka firm zagranicznych w Chinach rozwoju OEM / ODM bazy projektu, produkty s? eksportowane do Europy i Stanów Zjednoczonych , Na Bliskim Wschodzie, w Azji I innych krajach i regionach, a produkty s? tanie i dobrze odebrane przez u?ytkowników.

02

Filozofia

Firmy w "pierwszej jako?ci, wiarygodno?? koncepcji supremacji, szczere us?ugi, ci?g?e doskonalenie". D??enie do osi?gni?cia samo-transcendencji, usprawnienie zarz?dzania instytucjonalnego w kierunku orbity internacjonalizacji. W obliczu przysz?o?ci b?dziemy, jak zawsze, serdecznie witali klientów w kraju i za granic?, aby omówi? wspó?prac?, wspólnie pracujemy nad lepsz? przysz?o?ci?.

03

LiYe elektroniczny producent profesjonalnych bloków zaciskowych

 

WIADOMO?CI WIADOMO?CI

News
07-07
2017

Krótkie wprowadzenie

Dzi?ki solidno?ci instytucji firmy zwi?zki zawodowe najpierw

News
07-07
2017

Jak wybra? odpowiedn

Terminale s? wykorzystywane do u?atwienia po??czenia przewod

News
07-07
2017

Opis terminala p?ytk

Po??czenia ?rubowe terminali p?ytowych w przemy?le elektroni

Skontaktuj si? z nami

Witamy w Cixi Zhuo Ying Electronics Co., Ltd.

  • Telefon: 13819813182
  • E-mail: [email protected]
  • Adres: Miasto Ningbo w Chinach, miasto Cixi Miasto Kuangjana w Long

Zamówienie online

Certyfikacja Jako?ci

乐透三分彩官网